1. Kartago.sk
  2. Bulharsko
  3. Všetko o krajine

Bulharsko, krajina na križovatke medzi Východom a Západom

Bulharsko, obklopené Gréckom, Rumunskom, Macedónskom, Srbskom a Tureckom, bolo vždy prirodzeným mostom medzi Východom a Západom, kresťanstvom a islamom. Je to jedna z turisticky najmenej preskúmaných krajín Európy.
Mapa Bulharsko
Pláž Čierneho mora

Geografia Bulharska

Bulharsko sa nachádza na juhovýchode Balkánskeho polostrova a má rozlohu necelých 111 000 km2 . Jeho povrch tvoria vysoké hory, lesy, úrodné nížiny, jazerá a rieky. Pohorie Stará Planina (predtým známe ako Balkánske pohorie, odtiaľ názov polostrova) sa tiahne od západu na východ naprieč Bulharskom, pričom severnú hranicu ohraničuje rieka Dunaj a východnú zlatisté pláže Čierneho mora. Juhozápad krajiny vypĺňa sústava pohorí - Vitoša, Rila s najvyšším vrchom Musala (2 925 m), Pirin a Rodopy.

Vedeli ste, že?
Čierne more prakticky nemá príliv a odliv, iba stály príboj. Jeho vlny však môžu dosahovať niekoľko metrov. Keďže hlavným prítokom je Dunaj, slanosť mora je oveľa nižšia ako v Stredozemnom mori.

Zaujímavosti z bulharskej histórie

  • 12. storočie pred n. l. - najstarším známym kmeňom na území Bulharska boli Trákovia, mimochodom jedna z troch etnických skupín, ktoré spolu s Protobulhármi a Slovanmi tvoria bulharský národ.
  • 6. storočie - prišli prví Slovania a po nich v 7. storočí kočovní turkickí Protobulhari. Ich vodca, chán Asparuch, založil v roku 681 prvý bulharský štát.
  • 1396 - Bulharsko dobyla Osmanská ríša, ktorá ovládla Balkán na nasledujúcich päť storočí.
  • 1878 - vznik Bulharského kniežatstva; o niekoľko rokov neskôr (1908) vyhlásil knieža Ferdinand nezávislosť od Osmanskej ríše a prijal titul cára.
  • 1918 - Bulharsko prehralo prvú svetovú vojnu po boku centrálnych mocností a v druhej svetovej vojne najprv podporovalo nacistické Nemecko, neskôr sa pridalo k Spojencom.
  • 1947 - Bulharsko sa stalo súčasťou socialistického bloku a v roku 2007 vstúpilo do EÚ.

Bulharská kultúra

Bulharská kultúra je známa najmä vďaka svojim pamiatkam, folklóru a tradíciám. Niektoré bulharské zvyky sú zapísané v zozname svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO - napr. rituál Nestinarstvo s tancom na žeravých uhlíkoch alebo kukeri na odháňanie zlých duchov, polyfónny spev atď. Kultúrnymi klenotmi Bulharska sú pravoslávne kláštory, v ktorých sa počas osmanskej nadvlády udržiavala gramotnosť a náboženstvo.
Jazerá v pohorí Rila

Obyvatelia Bulharska

Bulhari sú bezstarostní, veľmi pohostinní a komunikatívni. 85 % obyvateľstva tvoria etnickí Bulhari, medzi menšiny patria Turci, Rómovia, Macedónci a Arméni. Prevládajúcim náboženstvom je pravoslávie, turecká menšina vyznáva sunnitský islam a približne 17 % obyvateľov je bez vyznania. V bulharčine sa hovorí a píše cyrilikou (nie cyrilikou). V hoteloch sa dá slušne dohovoriť anglicky alebo nemecky. Môžete skúsiť aj ruštinu.
Tradičný bulharský rituál
Fresky v sklanom kostole Ivanovo
Rilský kláštor

Otázky a odpovede o Bulharsku

Kde leží Bulharsko a ako je veľké?
S kým má Bulharsko spoločnú hranicu?
Ktoré sú najväčšie mestá v Bulharsku?
Ako sa dohovoriť v Bulharsku?
Aké náboženstvo prevláda v Bulharsku?