Online overenie vášho zájazdu

  
 
Aktuálny letový poriadok je tu uvedený ihneď po potvrdení letového poriadku leteckou spoločnosťou, najneskôr však asi 7 dní pred odletom. Hoci cestovné kancelárie a letecké spoločnosti robia všetko pre dodržanie zmluvne stanovených letových poriadkov, zvýšené opatrenia na posilnenie bezpečnosti leteckej prepravy a prísne pravidlá pre dodržiavanie všetkých technických a organizačných postupov predpísaných v leteckej preprave spôsobujú, že zmeny letových poriadkov (niekedy aj na poslednú chvíľu) sú stále bežnejšie. O akýchkoľvek prípadných zmenách budete informovaní bezodkladne, len čo o nich bude cestovná kancelária vyrozumená.