1. Kartago.sk
  2. Klientska sekcia

Klientská sekcia

Tu je uvedený aktuálny letový poriadok ihneď po potvrdení letového poriadku leteckou společnosťou, najneskôr však asi 7 dní pred odletom. Hoci cestovné kancelárie a letecké spoločnosti robia všetko pre dodržanie zmluvne stanovených letových poriadkov, zvýšené opatrenia na posilnenie bezpečnosti leteckej prepravy a prísne pravidlá pre dodržiavanie všetkých technických a organizačných postupov predpísaných v leteckej preprave spôsobujú, že zmeny letových poriadkov (niekedy aj na poslednú chvíľu) sú stále bežnejšie. O akýchkoľvek prípadných zmenách budete informovaní bezodkladne, akonáhle o nich bude cestovná kancelária vyrozumená.