1. Kartago.sk
  2. O nás
  3. Obchodné údaje

Obchodné údaje

Identifikačné údaje spoločnosti

DER Touristik SK a.s.

Základné fakturačné údaje a sídlo spoločnosti
DER Touristik SK a.s. Vajnorská 100/B, Bratislava 83104;

IČO: 31371205
IČ DPH: SK2020302460
Spoločnosť zapísaná na okresnom súde Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka číslo: 3687/B

Bankové spojenie

  • platba musí byť uskutočnená v € na niektorý z našich účtov
  • pripísaná čiastka na náš účet musí byť v plnej výške, všetky poplatky zahraničných platieb hradí odosielateľ
  • v platobnom príkaze musí byť uvedené rezervačné číslo
  • Important informations about foreign payments:
  • the payment must be made in EUR € to some of our € accounts
  • receipt of payment must be to full extent,  whole of the bank fees and charges must be payed by the sender
  • the number of your reservation must be noted in the bank draft

Variabilný symbol = Vaše rezervačné číslo.
BANKA SWIFT* IBAN*
Slovenská sporiteľňa a.s. GIBASKBX SK24 0900 0000 0004 9317 2694
ČSOB a.s CEKOSKBX SK17 7500 0000 0001 0214 7433

* Platí pre platby zo zahraničia. / * Valid for payments from abroad.