1. Kartago.sk
  2. O nás
  3. Obchodné údaje

Obchodné údaje


Adresa centrály spoločnosti

V centrále spoločnosti neprebieha predaj zájazdov.

Cestovná kancelária DER Touristik SK a.s.

Základné fakturačné údaje a sídlo spoločnosti
DER Touristik SK a.s.
Vajnorská 100/B
Bratislava 83104

IČO: 31371205
IČ DPH: SK2020302460

Spoločnosť zapísaná na mestskom súde Bratislava III., Oddiel: Sa, vložka číslo: 3687/B


Bankové spojenie

  • platba musí byť uskutočnená v € na niektorý z našich účtov
  • pripísaná čiastka na náš účet musí byť v plnej výške, všetky poplatky zahraničných platieb hradí odosielateľ
  • v platobnom príkaze musí byť uvedené rezervačné číslo

Important information about foreign payments:

  • the payment must be made in EUR € to some of our € accounts

  • receipt of payment must be to full extent,  whole of the bank fees and charges must be paid by the sender

  • the number of your reservation must be noted in the bank draft

Variabilný symbol = Vaše rezervačné číslo.

 

Zájazdy organizované DER Touristik SK a.s.

BANKA

SWIFT

IBAN

Slovenská sporiteľňa a.s.

GIBASKBX

SK24 0900 0000 0004 9317 2694

ČSOB a.s

CEKOSKBX

SK17 7500 0000 0001 0214 7433

 

Zájazdy organizované DER Touristik CZ a.s.

BANKA

SWIFT

IBAN

Unicredit Bank

UNCRSKBX

SK25 1111 0000 0011 7925 0003