Kontakt pre médiáMgr. Alica Šipošová
Marketingový manager a Tlačový hovorca

e-mail: alica.siposova@dertouristik.sk
mobil: +421 903 459 518
Tel.:  +421 2 57 205 701

Kontakt je určený výhradne pre média a PR spoluprácu.