ico ico ico
 

PODMIENKY VSTUPU do destinácií

DESTINÁCIA                                                                PODMIENKY
BULHARSKO

Slovenskí občania cestujúci do Bulharska od 29. januára 2021 do 30. apríla 2021 musia pred nástupom do lietadla/vlaku/autobusu smerujúceho do Bulharska alebo pri vstupe na   územie Bulharska predložiť max. 72 hodín starý negatívny výsledok PCR testu na ochorenie COVID-19.

 • Povinnosť preukázať sa pri vstupe do Bulharska negatívnym výsledkom PCR testu platí bez výnimky pre všetkých cestujúcich, aj pre deti a taktiež pre tých cestujúcich, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.​  
 • Výsledok negatívneho PCR testu musí obsahovať meno a priezvisko osoby, názov laboratória, miesto a dátum vyhotovenia a výsledok NEGATIVE. Výsledok testu sa akceptuje v tlačenej alebo elektronickej podobe (v elektronickom zariadení napr. v mobilnom telefóne, tablete). Výsledok odporúčame mať vyhotovený v anglickom jazyku.
 • Upozorňujeme, že na vstup nestačí potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu.
 • Osoby, ktoré vstupujú na územie Bulharska alebo ho tranzitne prechádzajú, predložia zároveň orgánom hraničnej kontroly vyhlásenie, že sú oboznámení s rizikami nákazy s COVID-19, cestujú na vlastné riziko a zároveň sa zaväzujú dodržiavať na území Bulharska protiepidemiologické opatrenia, uložené nariadením ministra zdravotníctva. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Bulharska. Formulár je k dispozícii v anglickom jazyku.
 • Na stiahnutie: Vyhlásenie o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení na území Bulharska
 • Pri vstupe do Bulharska je každému meraná telesná teplota. Pre osoby, u ktorých bola testovaním potvrdená prítomnosť ochorenia COVID-19, ale boli vďaka miernemu priebehu prepustení do domácej karantény, je doba povinnej karantény stanovená na 10 dní. Pacienti, ktorí boli  po liečbe ochorenia COVID-19 prepustení z nemocnice, majú túto dĺžku karantény (14 dní) odo dňa prepustenia.
 • V Bulharsku platí povinnosť nosiť rúško vo všetkých vnútorných a vonkajších verejných priestoroch s odstupom medzi ľuďmi 1,5 m: prostriedky hromadnej dopravy, úrady, ubytovacie zariadenia, obchody, lekárne, nemocničné zariadenia, kiná a divadlá, chrámy, kláštory. Športovci a deti do 6 rokov sú v exteriéri oslobodení od povinnosti nosiť tvárové rúško.
CYPRUS

Od 1. apríla 2021 platí, že všetci cestujúci, ktorí preukážu, že boli zaočkovaní proti COVID-19 a ktorí majú o tom pri príchode na Cyprus platné osvedčenie z Cyperskej republiky,   bez ohľadu na krajinu z ktorej prilietajú, budú oslobodení od testov a povinnosti izolovať sa, ak uplynul požadovaný počet dní medzi poslednou dávkou (v závislosti od vakcíny) a   dátumom cesty. Viac informácií týkajúcich sa požadovaného počtu dní sa cestujúci dozvedia z webovej stránky CyprusFlightpass.

 • Slovensko je Cyperskou republikou s platnosťou od 1. marca 2021 zaradené spoločne s väčšinou krajín EÚ na zoznam štátov červenej kategórie.
 • Cestujúci z krajiny červenej kategórie musia pred príletom a po prílete na ostrov podstúpiť nasledovné kroky:
 • absolvovať molekulárny PCR test (vzorka odobratá max 72 hodín pred odletom), v certifikovanom laboratóriu
 • podstúpiť molekulárny PCR test na letisku po príchode na Cyprus na vlastné náklady (30 eur v Larnake, 32 eur v Pafose), výsledok ktorého bude zdieľaný s cestujúcim prostredníctvom SMS správy (predpoklad je do 3 hodín),
 • zostať do výsledku druhého molekulárneho testu v domácej izolácii,
 • toto opatrenie sa týka aj všetkých cestujúcich, ktorí sú už zaočkovaní na covid-19.
 • Deti mladšie ako 12 rokov sú vyňaté z testovania.
 • Podmienky vstupu zo všetkých krajín do tzv Severocyperskej tureckej republiky ostávajú nezmenené. Vyžaduje sa negatívny PCR test na covid-19 nie starší ako 72 hodín a následná 10-dňová karanténa. Na konci karantény sa musia PCR testy zopakovať.
 • Turistom prichádzajúcim zo Slovenska a iných členských krajín EÚ cez  medzinárodné letiská v Larnake a Pafose nie je umožnené vstupovať na okupované územie Cypru.

​Cieľový protokol Covid-19 Cyprus

Cyperský cestovný protokol pre zaočkovaných cestujúcich

EGYPT

Negatívny RT-PCR test na COVID-19, nie starší ako 72 hodín pred nástupom na palubu lietadla. Výsledok testu musí byť v angličtine a klienti ho musia mať vytlačený –   odovzdáva sa (nestačí v elektronickej podobe v mobile)

 • Možnosť otestovania sa priamo po prílete na letisku v Hurghade/ Marsa Alam za 30 USD/os. V tomto prípade, je nutnosť mať so sebou fotokópiu pasu
 • Povinnosť testovania neplatí pre deti do 6 rokov
 • V prípade, prekonania ochorenia Covid-19, nie je nutnosť mať negatívny PCR test, ale je potrebné, aby mali klienti doklad - certifikát z laboratória o bezinfekčnosti. Tento doklad musí byť vystavený v angličtine s pečiatkou laboratória alebo doktora, ktorý ho vydal. Platnosť certifikátu je 90 dní. V tomto prípade nie je  nutnosť testovania. 
 • Pri vstupe do Egypta platí pre slovenských občanov vízová povinnosť. Víza stoja 25 € a každý občas musí mať v pase voľnú stranu na víza. Pas musí byt platný min 6  mesiacov po návrate z krajiny  
 • Očkovaní klienti, musia mať tiež negatívny PCR test na vstup do krajiny!
GRÉCKO

Vstup na územie Grécka je (či leteckou alebo pozemnou dopravou) povolený iba po predložení negatívneho PCR testu. PCR test nesmie byť starší viac ako 72 hodín, musí byť v anglickom jazyku a musí obsahovať meno, priezvisko a číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu cestujúceho.

 

Negatívny výsledok PCR testu nemusí pri vstupe preukazovať:

 • dieťa do 5 rokov,
 • osoba, ktorá absolvovala plné zaočkovanie proti COVID-19 a má o tom potvrdenie v anglickom jazyku z ktorého je zrejmé, že od zaočkovania druhou dávkou vakcíny (ak ide o dvojdávkovú vakcínu) uplynulo viac ako 14 dní. Pre tento účel sú akceptované potvrdenia o očkovaní vakcínami : Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Každý cestujúci môže byť pri vstupe do Grécka podrobený náhodnej zdravotnej kontrole (bez ohľadu na to, aký doklad či potvrdenie preukazuje). Odmietnutie takejto kontroly (meranie teploty, antigénový tzv. rapid test) môže viesť k odopreniu vstupu do krajiny.

Ak je cestujúci pri náhodnej zdravotnej kontrole pozitívne testovaný na SARS-Cov-2, je nariadená povinná izolácia dotyčnej osoby aj jej sprievodu. Pozitívny cestujúci a jeho sprievod je následne prepravený do karanténneho hotela, kde podstúpia PCR testy na potvrdenie diagnózy. Najskôr po 10 dňoch od potvrdenia diagnózy môžu hostia podstúpiť nové testy. Výdavky na ubytovanie v karanténnych hoteloch hradí grécky štát.

Osobám, ktoré vstúpia na územie Grécka, sa nariaďuje karanténa po dobu 7 dní. Ak je celková dĺžka pobytu v Grécku kratšia ako 7 dní, karanténne obmedzenie platí na toto časové obdobie, teda do odchodu z krajiny.

Povinnú 7-dňovú karanténu nemusia absolvovať cestujúci z krajín EÚ a Schengenského priestoru, USA, Spojeného kráľovstva, Spojených arabských emirátov, Srbska, Izraela, Austrálie, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Južnej Kórei, Thajska a Ruska ak:

 • majú negatívny PCR test vykonaný menej ako tri dni (72 hodín) pred cestou, alebo
 • majú potvrdenie o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 v anglickom jazyku, v ktorom sa uvádza, že od úplného zaočkovania (teda od druhej dávky, ak ide o dvojdávkovú vakcináciu) uplynulo 14 dní.

Online formulár

Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku). Vo formulári je potrebné uviesť údaje ako napr. odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.

Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a následne osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile).

Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje cestujúcich, že online formulár musí byť vyplnený dôsledne, s aktuálnymi a správnymi údajmi. V prípade nekorektných informácií vo formulári (údaje nezhodujúce sa pri check-in ako napr. číslo letu, číslo cestovného dokladu..) môžu letecké spoločnosti odoprieť cestujúcemu nástup do lietadla.

Letecké spoločnosti ani slovenské veľvyslanectvo nemôžu do online formuláru vstupovať a upravovať zadané údaje a nezodpovedajú za chybne vyplnené PLF formuláre pasažiermi.

Osoby s trvalým pobytom v Grécku musia aj pred odchodom do zahraničia vyplniť PLF formulár minimálne 24 hodín pred plánovanou cestou.

Pri vstupe do Grécka je tiež nutné počítať s testovaním prichádzajúcich osôb. Testovanie na ochorenie COVID-19 tzv. rapid testami (antigénové) je realizované na hraničných vstupoch hneď pri vstupe do krajiny (letisko) a testovaní cestujúci sa výsledok testu dozvedia do cca 15 minút. Ak je výsledok antigénového testu pozitívny, cestujúci musí zostať v karanténe celkovo 14 dní.

Elektronický formulár pre vstup do Grécka  (odporúčame použiť prehliadač Chrome). 

Cestná doprava

Občania SR môžu vstúpiť do Grécka pozemnou dopravou iba cez bulharsko-grécky hraničný priechod Kulata – Promachon, kde sa od všetkých cestujúcich vyžaduje predloženie negatívneho výsledku PCR testu na COVID-19, vykonaného max 72 hodín pred ich vstupom do Grécka. Osvedčenia musia byť napísané v anglickom jazyku a musia obsahovať meno, priezvisko a číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu cestujúceho. Výnimku z tejto povinnosti majú deti do 10 rokov. Hraničný priechod Kulata – Promachon je v čase od 23.00h do 7.00h pre cestujúcich autami a autobusmi uzatvorený. Pre kamióny obmedzenie neplatí.

Cez hraničné priechody Kakavia, Evzoni, Kipi (otvorené denne iba od 7.00 do 11.00) je povolený vstup len pre gréckych občanov, osoby s pobytom v Grécku alebo  z mimoriadnych dôvodov (diplomatický personál, personál medzinárodných organizácií, vojenský personál, personál vykonávajúci humanitárnu pomoc, vedeckí pracovníci v zdravotníctve..). Na všetkých pozemných hraničných priechodoch sa vyžaduje negatívny výsledok PCR testu.

Výstup z Grécka sa je možný aj cez hraničný priechod Evzoni (Severné Macedónsko), ktorý je však denne v čase 23.00 - 07.00 hod. zatvorený. Osoby s trvalým pobytom v Grécku musia aj pred odchodom do zahraničia vyplniť PLF formulár minimálne 24 hodín pred plánovanou cestou.

V súvislosti s opatreniami gréckej vlády platnými počas celoplošného lockdownu a s tým spojeného zákazu vychádzania a prekračovania hraníc gréckych regiónov:

V prípade, že občan SR z nevyhnutných dôvodov plánuje cestu z miesta svojho prechodného pobytu v Grécku do krajiny svojho trvalého pobytu (SR), pričom použije ako dopravný prostriedok na gréckom území svoje osobné vozidlo, vnútroštátny let alebo loď, je potrebné, aby požiadal ešte pred cestou Veľvyslanectvo SR v Aténach o vydanie potvrdenia, v ktorom budú uvedené nasledovné údaje:

 • osobné údaje cestujúceho (+ meno otca a matky)
 • dátum a dôvod cesty, ak cestuje vozidlom - údaje o vozidle (druh a farba auta, evidenčné číslo vozidla), ak cestuje letecky – scan letenky, ak cestuje loďou – scan lodného lístka
 • adresu prechodného bydliska v Grécku
 • adresu trvalého pobytu v zahraničí
 • platný cestovný doklad (číslo, dátum vydania, doba platnosti)

Veľvyslanectvo SR v Aténach vydá predmetné potvrdenie a zašle ho žiadateľovi e-mailom.

V prípade autobusových zájazdov:

Podmienky tranzitu cez Maďarsko

Cestný osobný tranzit

Osoba, ktorá nie je maďarským občanom a prichádza zo zahraničia, môže vstúpiť na územie Maďarska na účely tranzitu, ak sa pri vstupe podrobí lekárskej prehliadke a lekárska prehliadka nepreukáže podozrenie na ochorenie COVID-19.

 • negatívny test na COVID-19 sa nevyžaduje
 • nevyžaduje sa karanténa
 • nevyžaduje sa registrácia pred cestou na územie Maďarska

Ďalšie podmienky vstupu za účelom tranzitu:

 • splnenie podmienok na vstup podľa schengenského dohovoru
 • dôveryhodné preukázanie účelu cesty, ako aj cieľ cesty (cieľovú krajinu) 
 • je zabezpečený vstup do cieľovej krajiny, a na tento účel je zabezpečený aj vstup do krajiny susediacej s Maďarskom, ktorá je súčasťou plánovanej trasy 

Osoba vstupujúca na územie Maďarska môže využiť len stanovenú trasu ( pdf Mapka humanitárnych koridorov v Maďarsku  (pdf; 546.60 KB)), môže zastaviť len na určených miestach a do 24 hodín je povinná opustiť územie Maďarska.

Osoba môže zastať mimo vyznačených miest na státie len z nevyhnutných technických alebo zdravotných príčin.

Podmienky tranzitu cez Bulharsko

Tranzit je povolený iba v prípade, ak je možné zaručiť čo najrýchlejší odchod z územia Bulharskej republiky.

Upozorňujeme občanov, aby si pred cestou do a z Bulharska preverili aktuálne podmienky vstupu do susedných štátov.

Podmienky tranzitu cez Rumunsko

Tranzit cez Rumunsko je povolený bez zbytočných zastávok do 24 hodín.

KAPVERDSKÉ OSTROVY

Pri odbavení k letu na Kapverdy je nutné predložiť negatívny test na COVID-19 (RT-PCR alebo antigénový), ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín pred plánovaným odletom zo   SR. Test nie je vyžadovaný pre deti do 6,99 rokov. Tento dokument môže byť vyžadovaný k nahliadnutiu aj po prílete do destinácie a musí byť v angličtine alebo portugalčine.

 • Nutná úhrada bezpečnostnej taxy (TSA) s predstihom na: https://www.ease.gov.cv/ alebo prostredníctvom cestovnej kancelárie za poplatok 35 EUR/osoba (nutné dodať číslo cestovného pasu a dátum exspirácie, najneskôr 3 pracovné dni pred odletom). TSA taxu neplatia deti do 2 rokov.
 • Občania SR potrebujú pre vstup na Kapverdy cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po návrate z destinácie.
 • Ďalšie informácie:
 • Po prílete do destinácie je klientom kontrolovaná teplota.  Pokiaľ má cestujúci teplotu nad 37,5 ˚C alebo pokiaľ má príznaky ochorenia COVID-19, je poslaný do izolácie a musí dobrovoľne na svoje náklady (cca 100 EUR/osoba) podstúpiť test na COVID-19.
 • V uzavretých priestoroch, na verejných miestach a komunikáciách je povinnosť používať rúška. Ďalej je nutné dodržiavať vzdialenosť aspoň 1,5 m od druhých osôb. Je zavedená povinnosť používania antibakteriálnych gélov v baroch, obchodoch, reštauráciách a hoteloch. Na pláži a pri bazénoch neplatí povinnosť zakrývať si ústa a nos.
 • Na Kapverdských ostrovoch sa hradí vládna turistická taxa cca 2 EUR/os. nad 16 rokov/noc za maximálne 10 nocí v jednom hoteli
MAROKO

Maroko prerušilo letecké spojenie a trajekty s viacerými krajinami, medzi nimi aj Slovenskom, ich zoznam sa môže kedykoľvek rozšíriť, preto je potrebné situáciu pravidelne   sledovať. Zoznam nájdete napr. na webovej stránke Národného úradu letísk. Obmedzenie sa týka aj cestujúcich do Maroka z týchto krajín cez inú krajinu.

 • Prerušenie je predbežne avizované do 21. mája 2021.
 • Je potrebné rešpektovať, že v krajine je naďalej platný núdzový stav. Stav núdze predstavuje právny rámec, ktorý umožňuje marockej vláde v prípade potreby kedykoľvek prijať výnimočné opatrenia proti COVID-19. Medzi tieto opatrenia patrí obojstranná výluka spojenia s niektorou krajinou, všeobecný zákaz cestovania, úplné uzavretie miest, zákaz zhromažďovania sa a rozmiestnenie vojenských jednotiek v mestách.
 • Vo všeobecnosti platí, že podmienkou vstupu do Maroka je predloženie negatívneho PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín, vyžadovať tiež môžu rôzne potvrdenia o ubytovaní, pozvaní a pod. Po prílete podstúpi cestujúci meranie teploty. Osoby, ktoré budú vykazovať symptómy choroby COVID-19, môžu byť umiestnené do určeného karanténneho zariadenia.
 • Opatrenia a cestovanie v rámci krajiny
 • Marocká vláda nariadila zatvorenie reštaurácií, kaviarní, obchodov a supermarketov od 20.00 hod. Medzi aktuálne opatrenia patrí celoštátny nočný zákaz vychádzania od 20.00 do 6.00 hod. Okrem zákazu vychádzania zahŕňajú opatrenia aj zákaz verejných a súkromných zhromaždení a večierkov v rámci celého Maroka. Maroko taktiež oznámilo úplné zatvorenie reštaurácií v niektorých mestách.

Ďalej platí:

 • Vzhľadom na počet infikovaných osôb COVID-19 je vstup/výstup z niektorých prefektúr možný len na základe udeleného špeciálneho povolenia vydávaného lokálnymi úradmi resp. oprávnenej výnimky.
 • V rámci rýchlych zásahov proti ohniskám nákazy dochádza k okamžitému uzavretiu niektorých miest, resp. ich štvrtí v záujme zabránenia šírenia vírusu. V takom prípade je mimoriadne obmedzený pohyb všetkých osôb, spravidla na niekoľko dní. V uzavretých oblastiach sa obmedzuje predajná doba, prevádzka kaviarní, uzatvárajú sa verejné parky a športoviská a pod. Nosenie rúšok je povinné, v krajine sú zvýšené hygienické opatrenia (napr. v obchodoch).
SAE

Všetci cestujúci, ktorí odlietajú do Spojených arabských emirátov z akejkoľvek krajiny, musia mať vytlačené a opečiatkované medzinárodné potvrdenie o negatívnom výsledku   PCR testu na COVID-19 s dátumom a hodinou odberu v anglickom jazyku, aby mohli byť vpustení na palubu lietadla. Test musí byť vykonaný maximálne 72 hodín pred   odletom.  Elektronické a SMS potvrdenie nie je akceptované. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti mladšie ako 12 rokov a cestujúcich so stredným alebo ťažkým postihnutím.

 • Pre vstup do Ras Al Khaimah sa vyžaduje:
 • Negatívny PCR test na COVID-19, nie starší ako 72 hodín pred nástupom na palubu lietadla. Výsledok testu musí byť v angličtine.
 • Po prílete do Ras Al Khaimah prebehne meranie telesnej teploty.
 • Cestujúci budú na letisku opätovne otestovaní (zadarmo) PCR testom na COVID-19. Do doby obdržania výsledku testu klienti musia zotrvať na hoteli.
 • Cestujúci budú požiadaní, aby vyplnili a podpísali formulár vyhlásenia o zdravotnom stave.
 • Komplexné cestovné poistenie pokrývajúce liečbu COVID-19.

Testovanie zadarmo v Ras Al Khaimah (do 30. 06. 2021):

 • V prípade potreby klienti môžu využiť 1 x testovanie na COVID-19 zadarmo. (Bez doprovodu, klienti sa na miesto dopravia vo vlastnej réžii)
 • Výsledky testov sú do 12-24 hodín. Pre vyšetrenie zadarmo je nutné predložiť cestovný pas a potvrdenie rezervácie hotelov v Ras Al Khaimah (voucher vám vystavia na recepcii hotela).
 • Vstupné formuláre a mobilná aplikácia

Všetci cestujúci musia pred odletom vyplniť formuláre "Quarantine & Treatment Declaration Form" a

Health Declaration Form (povinnosť vyplniť formulár platí aj pred návratom späť do SR).

 • Osoby nad 12 rokov si musia stiahnuť aplikáciu Al Hosn
ŠPANIELSKO

V Španielsku je vyhlásený núdzový stav. Pre vstup do krajiny je požadovaný PCR test (RT-PCR) alebo TMA test (Amplificación Mediada por Transcripción), resp. test založený   na molekulárnej technike. Test nemôže byť starší viac ako 72 hodín od jeho absolvovania, potvrdenie sa predkladá v angličtine/španielčine/nemčine/francúzštine alebo v úradne   vyhotovenom preklade do týchto jazykov; musí obsahovať meno, číslo dokladu, ktorým sa preukážete aj po príchode do Španielska, jasné označenie laboratória/zdravotníckej   organizácie, ktorá test vykonala, údaje v súvislosti s laboratóriom, dátum testu, výsledok a pod. (podrobnosti o ďalších náležitostiach testu). Nedodržiavanie tejto povinnosti   môže byť sankcionované vysokou pokutou. Pre deti do 6 rokov sa test nevyžaduje.

 • Pri cestovaní turistov zo Slovenska na Kanárske ostrovy odporúčame byť v kontakte so svojím ubytovacím zariadením. Pre opatrenia proti šíreniu COVID-19 na Kanárskych ostrovoch ŠPANIELSKOmôže byť obmedzené aj cestovanie medzi jednotlivými ostrovmi. Podmienky na ostrovoch sa spravidla menia každý týždeň podľa aktuálnych čísel nakazených, preto ich je pred cestou potrebné preveriť na webovej stránke, od ubytovacieho zariadenia či domácich. Od 18. decembra 2020 musia mať aj tí, ktorí chcú vycestovať na Kanárske ostrovy v rámci inej časti Španielska (pevniny), test na COVID-19 s negatívnym výsledkom, nie viac ako 72 hodín pred ich príchodom na ostrovy.
 • Formulár môžete vyplniť aj v bezplatnej aplikácii stiahnutej do mobilného telefónu - SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH). Formulár je v 4 jazykových mutáciách (po anglicky, nemecky, francúzsky a španielsky). Po zaslaní formulára získate tzv. zdravotný QR kód, ktorý budete spolu s testom prezentovať počas kontroly, aby ste mohli pokračovať v ceste.
 • Cestujúcim na letoch prichádzajúcich zo zahraničia merajú teplotu pomocou termovíznych kamier a vykonáva sa i vizuálna kontrola prichádzajúcich.
 • Zároveň v Španielsku vyhlásili obmedzenie nočného pohybu v princípe od 22.00 do 6.00 (podľa rozhodnutí autonómnej vlády +/- 1 hod.). Regionálni lídri majú oprávnenie stanoviť kedykoľvek rôzne hodiny zákazu vychádzania, ako aj uzavrieť regionálne hranice pre cestovanie a obmedziť zhromaždenia (miestny lockdown), ale rovnako aj naopak – uvoľniť/zrušiť striktné opatrenia v prípade poklesu incidencie nákazy
 • Opatrenia môžu zavádzať/rušiť ad hoc, je preto vhodné overiť si situáciu v hoteli či u miestnych priamo v konkrétnej provincii, kam cestujete.
 • Na celom území Španielska platí pre osoby nad 6 rokov povinnosť nosiť rúška všade - aj keď je zachovaná bezpečná vzdialenosť. Nedodržiavanie tejto povinnosti môže byť sankcionované. Rovnako sa pri vstupoch do interiéru vyžaduje použitie dezinfekcie.
 • V prípade, ak ste prekonali ochorenie COVID-19
 • Po prekonaní choroby je v prípade nevyhnutnosti možné cestovať do Španielska s pozitívnym PCR testom, pokiaľ vás Váš lekár považuje za vyliečeného. V takomto prípade však musíte predložiť tieto dokumenty:
 1. PCR test uskutočnený 72 hodín pred príchodom
 2. lekárska správa, z ktorej zrejmé, že ste prekonali SARS-CoV-2 a napriek vyliečeniu vykazujete pozitivitu. Táto správa musí byť napísaná v španielčine alebo po anglicky a musí obsahovať nasledujúcu vetu:

V španielčine

DON/DÑA ....... PUEDE VIAJAR EN AVION, AL NO SER CONTAGIOSO/A, A PESAR DE PRESENTAR UNA PCR POSITIVA DE COVID-19.

alebo po anglicky

MR/MRS ....... CAN TRAVEL BY PLANE AS HE/SHE DOESN’T TRANSMIT COVID-19 IN SPITE OF HIS/HER POSITIVE PCR.

Akceptovať sa bude aj potvrdenie po nemecky alebo francúzsky.

Mallorka: 

 • Každý, kto cestuje na Mallorku z „vysoko rizikovej“ krajiny (Španielsko v súčasnosti zahŕňa Česko a Slovensko na tomto zozname), musí byť schopný predložiť výsledok negatívneho testu PCR alebo TMA na SARS-CoV-2 po prílete na letisko. Vezmite prosím na vedomie:
 • Test je možné absolvovať najneskôr 72 hodín pred príchodom na Mallorku.
 • Výsledok testu môže byť uvedený v španielčine, angličtine, nemčine alebo francúzštine.
 • Každý, kto pricestuje bez dôkazu o negatívnom teste, bude pokutovaný a bude sa musieť podrobiť testovaniu na letisku Palma.
 • Deti mladšie ako šesť rokov sú vyňaté a nemusia uvádzať výsledok testu.
TALIANSKO

Pri vstupe do Talianska sa cestujúci z krajín kategórie štátov C, kde patrí aj Slovensko, musí preukázať negatívnym antigénovým (vykonaný výterom) alebo PCR testom nie   starším ako 48 hodín od odberu. Pokiaľ sa nepreukážete negatívnym testom, platí povinná 14-dňová karanténa. Výnimku z preukázania testu majú deti do dvoch rokov.

 • Sprísnené opatrenia platné do 30. apríla
 • Cestujúci, ktorí v posledných 14-dňoch absolvovali pobyt alebo tranzit v krajinách uvedených v kategórii C, sú povinní preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín od odberu, následne je povinná 5-dňová karanténa. Po absolvovaní karantény sa musia opäť podrobiť antigénovému alebo PCR testu. Od 7. do 30. apríla 2021 ostanú talianske regióny rozdelené len na oranžovú a červenú zónu.
 • Po príchode platí povinnosť registrácie na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria do google zadajte "ASL dipartimento prevenzione a miesto pobytu") a povinnosť vyplniť čestné vyhlásenie (autodichiarazione) za každú fyzickú osobu pri vstupe do Talianska a pri presune medzi regiónmi.
 • Upozorňujeme na možné regionálne odlišnosti

SICÍLIA: Cestujúci na Sicíliu sa musia zaregistrovať na platforme regionálneho zdravotného úradu a preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu nie straším ako 48 hodín od odberu.

 • V Taliansku aj naďalej platí núdzový stav predĺžený do 30. apríla 2021. Platí povinnosť dodržiavať sociálnu vzdialenosť od iných osôb minimálne jeden meter, nosiť rúško všade, aj na otvorených verejných priestranstvách, pri nedodržaní hrozí pokuta od 400-1000 eur. V reštauráciách a obchodoch je zákazník povinný na požiadanie poskytnúť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo).
 • Za nedodržanie opatrení v súvislosti s COVID-19, resp. nesplnenie uložených povinností, (aj za tzv. baci e abbracci, t. j. bozky a objatia v Taliansku populárne) možno uložiť pokutu od 400-1000 eur, podniku (právnickej osobe) možno vydať zákaz činnosti od 5 do 30 dní a uložiť pokutu až v dvojnásobnej výške. Pokuta sa platí na mieste v hotovosti.

UPOZORNENIE!

 • Každý kto pricestuje do krajiny a počas pobytu zistí, že bol v kontakte s nakazenou osobou na COVID-19, resp. sám bude vykazovať príznaky, musí absolvovať test a následne povinnú karanténu po dobu 10-14 dní v ubytovacom zariadení, ktoré si musí individuálne hradiť.
 • Prepravcovia resp. letecké spoločnosti si môžu vyhradiť ďalšie podmienky prepravy osôb (napr. preukázanie sa negatívnym testom).
TURECKO

Od 28. decembra 2020 (pre letecké spojenia) a od 30. decembra 2020 (pre pozemné a námorné cesty) je vstup do Turecka podmienený preukázaním sa  negatívnym PCR testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od odobratia vzorky. Výnimka platí pre deti do šesť rokov.

 • Cestujúcim, ktorí nebudú disponovať negatívnym COVID-19 testom, nebude umožnený vstup do lietadla.
 • Cestujúci, ktorí nepredložia negatívny test pri vstupe do krajiny na hraničných priechodoch, musia absolvovať karanténu na deklarovanej adrese (domov, hotel a iné). Osoby, ktoré nemajú miesto na vykonanie izolácie, budú umiestnení do štátom zriadeného zariadenia, kde sa vykoná v 7. deň karanténneho obdobia PCR test. Negatívne testovaným sa ukončí karanténa, pričom pozitívne testovaní ostanú naďalej v karanténe do ukončenia ich liečby.
 • Od 15. marca 2021 majú všetci cestujúci leteckou dopravou povinnosť vyplniť vstupný registračný formulár pred svojou cestou do Turecka. Úspešná registrácia vygeneruje cestujúcemu tzv. Hayat Eve Sigar kód (individuálny QR kód), ktorý vyhodnocuje potencionálne nakazenie držiteľa kódu.
 • Pri vstupe do krajiny môžu príslušné turecké orgány vyžiadať od cestujúcich vyplnený formulár. V prípade, že cestujúci nebudú disponovať vyplneným formulárom a Hayat Eve Sigar kódom alebo poskytnú zavádzajúce informácie, cestujúci môžu čeliť sankciám, resp. im nebude umožnený vstup do krajiny.
 • Odporúčame slovenským občanom, aby naďalej venovali náležitú pozornosť aktuálnym oznamom a zavedeným opatreniam leteckých spoločností. Tranzit cez turecké medzinárodné letiská je umožnený za predpokladu splnenia podmienok vstupu do cieľovej krajiny.

Cestovanie v rámci krajiny

 • Podľa najnovších opatrení je možné využiť v Turecku medzimestskú dopravu. Počas zákazu vychádzania je možné využiť medzimestskú dopravu len v špecifických prípadoch a v prípadoch osobitného zreteľa, pričom cestujúci v každom prípade musia rešpektovať hygienické opatrenia súvisiace s využitím verejnej prepravy.

Podmienky tranzitu a odchodu

 • Cez krajinu je možné tranzitovať. Výnimkou sú iránske pozemné hraničné priechody, ktoré zostávajú naďalej uzatvorené pre cestujúcich.

Opatrenia v krajine

 • Od 1. marca 2021 začalo Turecko s plánom uvoľňovania protiepidemických opatrení, podľa ktorého budú všetky turecké provincie zaradené do štyroch kategórií (nízke, stredné, vysoké a veľmi vysoké riziko nákazy) v závislosti od miery infekcie a zaočkovanosti v danom regióne. Zaradenie do jednotlivých kategórií zároveň určí konkrétne obmedzenia a opatrenia v jednotlivých mestách a regiónoch. Provincie budú vyznačené farbou, ktoré budú označovať úroveň rizika nákazy nasledovne - modrá bude určovať nízke riziko, žltá farba stredné riziko a provincie s vysokým a veľmi vysokým rizikom budú označené oranžovou a červenou farbou.
 • Na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Tureckej republiky sa priebežne (na dvojtýždňovej báze) budú aktualizovať priradené farebné označenia k jednotlivým provinciám.
 • Víkendové zákazy vychádzania boli zrušené v modrých a žltých provinciách. Osoby staršie ako 65 rokov a osoby mladšie ako 20 rokov budú mať zákaz vychádzania v regiónoch s vysokým a veľmi vysokým rizikom nakazenia. Celoplošne ostáva naďalej v platnosti zákaz vychádzania od 21.00 hod. do 5. hodiny rannej.
 • Reštaurácie, kaviarne a iné stravovacie zariadenia budú otvorené v celom Turecku od 07.00 hod. do 19.00 hod. (s max. 50% obsadenosťou), výnimkou budú provincie označené červenou farbou. Vstup do obchodných domov a reštaurácií je podmienení preukázaním sa tzv. Hayat Eve Sigar kódom (individuálny QR kód sledujúci potencionálne nakazenie držiteľa kódu). V čase od 19.00 do 21.00 hod. budú stravovacie zariadenia ponúkať iba služby donášky a rozvozu.
 • Turecká vláda ďalej nariadila, počas blížiaceho sviatku Ramadán (od 13. apríla do 13. mája 2021), úplný zákaz vychádzania počas víkendov a uzatvorenie všetkých reštaurácií a kaviarní, ktoré budú môcť vydávať stravu len formou donášky.
 • Nosenie rúšok v interiéroch a exteriéroch je naďalej povinné na celom území Turecka.
TUNISKO

Tuniský národní úřad pro cestovní ruch dává na vědomí svým zahraničním partnerům nové vstupní podmínky pro organizované cesty klientů, kteří mají od cestovní kanceláře zakoupený celý zájezd tj. letenku + transfer + ubytování v hotelu. Podmínky, platné od 19.dubna 2021, se týkají všech turistů (nerezidentů), kteří cestují do
Tuniska charterovými lety nebo pravidelnými linkami, na kterých má cestovní kancelář svůj blok sedadel.

 • Při příletu do země předložení negativního PCR testu provedeného nejdéle 72 hodin před nástupem do letadla.
 • Závazek neoddělovat se od zájezdu (cohorting) po příletu do Tuniska, během transportu či v interiéru a exteriéru hotelového zařízení.
 • Striktní respektování tuniského Sanitárního turistického protokolu anti Covid-19.

Tuniské partnerské agentury jsou povinné dohlížet na přísné dodržování výše uvedených podmínek s ohledem na to, abychom mohli zaručit hladký průběh turistické sezóny.

 
 
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie