Call Centrum: 02 / 5720 5720
 
Dôležité informácie

Vážení zákazníci, skôr, ako začnete listovať v katalógu a vyberať si zájazd, venujte pozornosť týmto dôležitým informáciám, ktoré sa vzťahujú na všetky ceny zájazdov.

LETO 2016 - ponuka zájazdov

 Čo obsahujú a neobsahujú ceny zájazdov
Ceny zájazdov obsahujú leteckú dopravu v turistickej triede, transfer z letiska do hotela a späť, ubytovanie a stravovanie podľa špecifikácie hotela, služby delegáta. Ceny zájazdov neobsahujú príslušné letiskové poplatky, bezpečnostnú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej dopravy, komplexné cestovné poistenie,
poplatky za víza a fakultatívne služby. Presný popis služieb obsiahnutých v cenách jednotlivých zájazdov nájdete pri jednotlivých programoch.

 Vysvetlivky k detským zľavám
Pri hoteloch označených „dieťa zadarmo", platí jedno prípadne dve deti do dovŕšenia vyznačeného veku ubytované na izbe s dvomi dospelými osobami iba zvýhodnenú cenu za letenku, výška ktorej je uvedená aj s príslušným vekom v cenníkovej tabuľke príslušného hotela. V niektorých hoteloch môže túto ponuku využiť i dieťa cestujúce s 1 dospelým. Táto ponuka môže v prípade niektorých hotelov platiť iba v niektorých termínoch – podrobnosti nájdete v cenníkovej tabuľke príslušného hotela. Dieťa platí iba zvýhodnenú cenu letenky, servisné poplatky, resp. vízum a poistenie. Ďalšie služby (tj. ubytovanie, stravovanie a služby delegáta) poskytuje cestovná kancelária Kartago tours zadarmo v základnom rozsahu, ktorý je pri každom hoteli uvedený. Prípadné fakultatívne doplatky za polpenziu, plnú penziu, výhľad na more a pod. hradí dieťa v rovnakom rozsahu ako dospelí, ak nie je uvedené inak. V prípade, že dieťa cestuje za zvýhodnenú cenu letenky, nemôže čerpať žiadne ďalšie zľavy. Pri využití tejto ponuky môžu spolucestujúce osoby využiť ďalšie zľavy uvedené v tomto katalógu. Mimoriadnu ponuku „zľava za skorý nákup + dieťa zadarmo“, „zľava za skorý nákup + 2. dieťa so zľavou“ alebo „zľava za skorý nákup + dieťa s jedným dospelým
zadarmo“ môžete využiť do 31.3.2016 v označených hoteloch „dieťa zadarmo“ alebo „dieťa so zľavou“ vo všetkých termínoch, kde je ponúkané dieťa do uvedeného veku len za detskú cenu letenky 189 €, 199 €, 219 €, 249 €. Počet miest pre túto ponuku je obmedzený. Deti platia pri využití tejto ponuky servisné poplatky, poistenie a vízum (ak sa vyžaduje). Po vyčerpaní počtu miest určených pre túto ponuku platí cena uvedená v cenníku. Pri Kapverdských ostrovoch a Senegale, kde je ponúkané dieťa do uvedeného veku len za detskú cenu letenky 339 € alebo 359 € môžete vo všetkých termínoch a v označených hoteloch „dieťa so zľavou“ využiť do 31.3.2016 špeciálnu zľavu 100 €/dieťa (dieťa pocestuje za zľavnenú cenu letenky 239 € a 259 €).
Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platí jednorazový poplatok 40 € a nemá nárok na miesto v lietadle, lôžko a stravu. Ak je dieťa do dvoch rokov držiteľom vlastného cestovného pasu, musí uhradiť poplatok za vízum (pokiaľ je to požadované). V prípade, ak budete požadovať detskú postieľku, je nutné uviesť to na prihláške.
Detskú postieľku vyžiadame na základe Vašej požiadavky, nedokážeme však jej dodanie garantovať. Upozorňujeme na skutočnosť, že niektoré hotely poskytujú postieľku zadarmo, niektoré za poplatok a niektoré hotely detskými postieľkami nedisponujú vôbec. Vek dieťaťa: pri každom hoteli je uvedený vek dieťaťa, do dovŕšenia ktorého môže dieťa čerpať prípadné špeciálne ponuky alebo zľavy. Uvedeným vekom sa rozumie vek dieťaťa, ktorý nesmie dovŕšiť v deň príletu do SR, tj. dieťa do 2 rokov nesmie v deň príletu do SR dovŕšiť 2 roky, dieťa do 12 rokov nesmie v deň príletu do SR dovŕšiť 12 rokov a pod.

 Dospelá osoba na prístelke
Ak cestuje s dvomi dospelými osobami 3., poprípade 4. dospelá osoba, ktorá bude ubytovaná na izbe spolu s dvomi dospelými osobami, vzťahuje sa na ňu cena uvedená v katalógu v príslušnej cenníkovej tabuľke. Pokiaľ nie je táto cena uvedená, platí zľava pre 3. a 4. dospelú osobu na prístelke vo výške 10%. Upozorňujeme na skutočnosť, že vždy ide o ubytovanie na prístelke, ktorá nie je plnohodnotným lôžkom a môže ním byť napríklad skladacie ležadlo, vysúvacie lôžko a pod. Pridaním prístelky do izby sa obytný priestor zmenší (či už ide o dospelú osobu alebo dieťa). Ak nie je pri hoteli vyslovene uvedené inak, nemožno izbu obsadzovať 4 dospelými osobami ani 3 dospelými osobami a 1 dieťaťom. Maximálna obsadenosť izby je 2 dospelé osoby a 1 prístelka pre dospelú osobu alebo 2 dospelé osoby a 1-2 prístelky pre deti do vyznačeného veku podľa špecifikácie hotela.

 Príplatky
Príplatky za jednolôžkovú izbu, za výhľad na more, klimatizáciu, večere a pod. sú uvedené na osobu a pobyt, ak nie je uvedené priamo v cenníku inak.

 Ostatné zľavy
Cestovná kancelária Kartago tours ponúka rozsiahly systém zliav. Podrobnosti o týchto zľavách nájdete na úvodných stránkach tohto katalógu. Zľavy nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak.
Všeobecné podmienky pre uplatnenie zliav, výhod, bonusov a služieb zadarmo: Tieto všeobecné podmienky platia pre všetky zľavy, výhody, bonusy a služby zadarmo uvedené v tomto katalógu alebo vyplývajúce zo všetkých prebiehajúcich marketingových akcií alebo zmluvných záväzkov.

  • zľavy, výhody, bonusy a služby zadarmo uvedené v tomto katalógu je možné uplatniť iba na zájazdy z tohto katalógu, nie je možné ich uplatniť z cien uverejnených iným spôsobom (napr. letáky, špeciálne ponuky, last minute, super last minute, výpredajové ponuky a pod.) – ak nie je uvedené inak
  • pokiaľ nie je uvedené inak, uvedené zľavy, výhody, bonusy a služby zadarmo nie je možné kombinovať a je možné uplatniť iba jednu z nich.
  • zľavy, výhody, bonusy a služby zadarmo je možné uplatniť iba zo základnej katalógovej ceny za dospelú osobu.
  • zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne, je nutné ich nárokovať pred podpisom cestovnej zmluvy.

 Mimoriadne ponuky 
V priebehu roka vypisuje CK Kartago tours mimoriadne ponuky. Ide napr. o nové termíny odletov alebo ponuky nových ubytovacích kapacít, zľavnené zájazdy alebo špeciálne akcie. O týchto ponukách sa informujte na našich internetových stránkach www.kartago.sk alebo vo Vašej cestovnej kancelárii. Na tieto ponuky sa nevzťahuje žiadna zo zliav uvedených v tomto katalógu.

 

EXOTIKA 2016/2017 - na katalog

 Čo obsahujú a neobsahujú ceny zájazdov
Ceny zájazdov obsahujú leteckú dopravu v turistickej triede vrátane letiskových a bezpečnostných poplatkov, ubytovanie a stravovanie podľa špecifikácie hotela, transfer z letiska a späť v cieli zájazdu, služby delegáta. Ceny zájazdov neobsahujú doporučený príplatok za cestovné poistenie, poplatky za víza (ak sú vyžadované) a fakultatívne služby. Presný popis služieb obsiahnutých v cenách jednotlivých zájazdov nájdete pri jednotlivých programoch.   

 Vysvetlivky k detským zľavám
Pri hoteloch označených „dieťa zadarmo" platí jedno dieťa do dovŕšenia vyznačeného veku ubytované na izbe s dvomi dospelými osobami iba zvýhodnenú cenu za letenku, výška ktorej je uvedená aj s príslušným vekom v cenníkovej tabuľke príslušného hotela. V niektorých hoteloch môže túto ponuku využiť aj dieťa cestujúce s 1 dospelým. Táto ponuka môže v prípade niektorých hotelov platiť iba v niektorých termínoch. Dieťa platí iba zvýhodnenú cenu letenky, cestovné poistenie, prípadne vízum a pobytové taxy.

Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platí väčšinou iba jednorazový manipulačný poplatok uvedený na úvodných stranách pri každej destinácii a nemá nárok na miesto v lietadle, lôžko a stravu. Dieťa do dvoch rokov musí platiť vízum (pokiaľ je vyžadované). Upozorňujeme na skutočnosť, že niektoré hotely poskytujú postieľku zadarmo a niektoré za poplatok. 

 Vek dieťaťa
Pri každom hoteli je uvedený vek dieťaťa, do dovŕšenia ktorého môže dieťa čerpať prípadné špeciálne ponuky alebo zľavy. Uvedeným vekom sa rozumie vek dieťaťa, ktorý nesmie dovŕšiť v deň príletu do ČR, tj. dieťa do 2 rokov nesmie v deň príletu do ČR dovŕšiť 2 roky, dieťa do 12 rokov nesmie v deň príletu do ČR dovŕšiť 12 rokov a pod.

Väčšia rodina
Máte už jedno dieťa staršie alebo je vás jednoducho viac a chceli by ste byť ubytovaní spolu? Žiadny problém. Hotely označené logom „Väčšia rodina“ majú vo svojej ponuke aj väčšie izby s možnosťou ubytovať spolu napr. až tri dospelé osoby a jedno dieťa alebo rodinu s troma deťmi.

 Osoby na prístelke
Ak cestuje s dvoma ďalšími osobami tretia, prípadne štvrtá dospelá osoba či dieťa ubytované v rovnakej dvojlôžkovej izbe, vzťahuje sa na neho cena, ktorá je uvedená v príslušnom cenníku. Upozorňujeme na skutočnosť, že vždy ide o ubytovanie na prístelke, ktorá nie je plnohodnotným lôžkom, môže ním byť napríklad skladacie ležadlo, vysúvacie lôžko, sedačka a pod. Pridaním prístelky do izby sa obytný priestor zmenší (či už ide o dospelú osobu alebo dieťa).

 Príplatky
Príplatky za jednolôžkovú izbu, výhľad na more, klimatizáciu, polpenziu a pod. sú uvedené na osobu a pobyt, ak nie je uvedené priamo v cenníku inak.

 Ostatné zľavy
Cestovná kancelária Kartago tours ponúka rozsiahly systém zliav. Podrobnosti o týchto zľavách nájdete na úvodných stránkach tohto katalógu. Zľavy nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

Info o KARTAGO tours

POISTENIE PRE PRÍPAD ÚPADKU CESTOVNEJ KANCELÁRIE

URGENTNÝ DOPREDAJ

  • Rozšírili sme pre Vás online službu o urgentný dopredaj zájazdov. Túto službu ponúkame ako prví na Slovensku! Umožňujeme vám nákup zájazdu aj po 18:00 hodine až do 20:00 hodiny a to každý deň (aj počas víkendov a štátnych sviatkov), ak odlet Vášho lietadla je nasledujúci deň do 12:00 hodiny. Novou službou vychádzame v ústrety všetkým, ktorí môžu odcestovať na poslednú chvíľu, alebo čakajú na tie najvýhodnejšie cenové ponuky.
  • Viac informácií na našom call centre: 02 / 5720 5720
 
PONUKA LAST MINUTE e-mailom
Prečo cestovať s KARTAGO TOURS?
1. sme poistení proti úpadku
2. sme na slovenskom trhu už 20 rokov
3. predáváme zájazdy on-line
ďalšie výhody
 
 
 

Telefonické rezervácie a informácie o zájazdoch

Copyright a-net.cz © 2013